Imprimare

Obiective

Obiectivul General

Îmbunătățirea capacității de ocupare a resurselor umane pentru sectorul de construcții prin dezvoltarea unor instrumente specializate de formare, acompaniere și motivare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Obiective Specifice

  • Analizarea și monitorizarea pieței muncii din sectorul de construcții.
  • Dezvoltarea unei soluții informatice pentru facilitarea întâlnirii cererii cu oferta de muncă din domeniul construcțiilor.
  • Crearea unei rețele de puncte de informare și consiliere profesională specializate pentru șomeri sau persoane în căutarea unui loc de muncă din/în sectorul construcțiilor.
  • Realizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfecționare pentru șomerii sau persoanele ce dețin (sau doresc sa obțină) calificări necesare în construcții.
  • Certificarea competențelor obținute pe căi non-formale și informale pentru persoanele cu experiență în sectorul construcțiilor.
  • Organizarea unor întâlniri între cererea și oferta de forță de muncă din domeniu.