Imprimare

Rolul CMC în proiectul PICAS

  • Coordonează implementarea proiectului și intervine în mod direct în activitățile în care este implicată prin intermediul propriilor experți;
  • Asigură managementul și relația cu instituțiile finanțatoare;
  • Este responsabilă de acoperirea financiara a proiectului și de gestionarea tuturor aspectelor administrative.
  • Coordonează pregătirea și realizarea activităţilor de promovare și diseminare a rezultatelor proiectului;
  • Participă la pregătirea și la realizarea analizelor și studiilor prevăzute în proiect alături de ANOFM;
  • Supraveghează realizarea aplicației informatice și are grija ca aceasta să răspundă nevoilor identificate;
  • Împreună cu ceilalți doi parteneri, înființează și asigură funcționarea centrelor PICAS;
  • Subcontractează și supraveghează derularea cursurilor de calificare, re-calificare și/sau perfecționare;
  • Este responsabil de activitatea de certificare a competențelor;
  • Participa alături de ANOFM la organizarea târgurilor de locuri de muncă.