Solicitant - CMC

Imprimare

Rolul CMC în proiectul PICAS

  • Coordonează implementarea proiectului și intervine în mod direct în activitățile în care este implicată prin intermediul propriilor experți;
  • Asigură managementul și relația cu instituțiile finanțatoare;
  • Este responsabilă de acoperirea financiara a proiectului și de gestionarea tuturor aspectelor administrative.
  • Coordonează pregătirea și realizarea activităţilor de promovare și diseminare a rezultatelor proiectului;
  • Participă la pregătirea și la realizarea analizelor și studiilor prevăzute în proiect alături de ANOFM;
  • Supraveghează realizarea aplicației informatice și are grija ca aceasta să răspundă nevoilor identificate;
  • Împreună cu ceilalți doi parteneri, înființează și asigură funcționarea centrelor PICAS;
  • Subcontractează și supraveghează derularea cursurilor de calificare, re-calificare și/sau perfecționare;
  • Este responsabil de activitatea de certificare a competențelor;
  • Participa alături de ANOFM la organizarea târgurilor de locuri de muncă.
Imprimare

Prezentare CMC

cmc_sigla

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor (CMC), solicitantul proiectului, este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, cu activitate permanentă, înfiinţată în anul 2004 de către Casa Socială a Constructorilor împreună cu partenerii sociali (reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor relevante pentru sectorul construcţiilor).

CMC îndeplineşte rolul de Secretariat Tehnic al Comitetului Sectorial de Formare Profesională în Construcţii, acesta fiind format din 3 reprezentanţi ai patronatelor şi 3 reprezentanţi ai sindicatelor, for în  cadrul căruia se dezbat şi se stabilesc politicile de dezvoltare a resurselor umane din cadrul sectorului de construcţii.

www.cmc.org.ro