Partener_2 ANOFM

Imprimare

Prezentare ANOFM

sigla_anofmpng

Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM), partenerul 2, este instituția publică responsabilă la nivel național de politicile de ocupare și formare profesională și are principal obiectiv creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și implicit scăderea ratei șomajului. În acest sens, deține o rețea teritorială de 41 de agenții județene, 88 de agenții locale și 156 puncte de lucru.

ANOFM furnizează o gamă largă de servicii destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca, precum: consiliere profesională, cursuri de formare profesională, servicii de preconcediere, mediere a muncii, consultanță pentru inițierea unei afaceri, subvenționarea locurilor de muncă în care sunt încadrate persoane din rândul categoriilor defavorizate, acordarea de credite avantajoase pentru crearea de noi locuri de muncă etc.

www.anofm.ro


Imprimare

Rolul ANOFM în proiectul PICAS

  • Participă alături de ceilalți parteneri la activitatea de informare și publicitate;
  • Furnizează date statistice pentru efectuarea studiilor din cadrul proiectului;
  • Furnizează know-how pentru înființarea centrelor PICAS și colaborează la buna funcționare a acestora;
  • Împreună de CMC, organizează târgurile de locuri de muncă în regiunile incluse în proiect.