Imprimare

Grup ţintă

Grupul țintă vizat de proiectul PICAS este compus din:

  • 90 persoane care au părăsit de timpuriu școala;
  • 390 persoane în căutarea unui loc de muncă;
  • 500 șomeri.

Tinerii care au părăsit timpuriu școala, precum și persoanele care nu au lucrat în construcții, dar sunt în căutarea unui loc de muncă vor fi motivați și orientați către cursuri de calificare pentru meserii din domeniul construcțiilor, urmând ca apoi să fie plasați în stagii de practică la companii de profil, oferindu-li-se, astfel o șansă în plus pentru inserția pe piața muncii.

Cei care au lucrat în construcții, dar și-au pierdut locul de muncă vor fi îndrumați, fie pentru a-și găsi un post ce solicită competențe pe care deja le dețin, fie către efectuarea unor cursuri de calificare sau perfecționare în calificări solicitate pe piața muncii din sector.

Persoanele care dețin competențe obținute pe căi non-formale și informale, în țară sau în străinătate vor putea să-și certifice aceste competențe prin intermediul proiectului sporindu-și astfel șansele de obținere a unui loc de muncă mai bun.