Evenimente trecute

Imprimare

Conferința națională de lansare a proiectului PICAS

Data: 24 noiembrie 2010
Locație:
RIN Grand Hotel din București
Organizator:
Fundația Casa de Meserii a Constructorilor

Conferinta Nationala de Lansare a proiectului PICAS

Miercuri,  24 noiembrie 2010, la Rin Grand Hotel din Bucureşti, a avut loc Conferinţa Naţională de lansare a Proiectului „Centre PICAS - Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de muncă în sectorul construcţiilor”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Evenimentul organizat de CMC a avut ca obiectiv atât diseminarea informațiilor cu privire la obiectivele,  activitățile și rezultatele așteptate ale proiectului, cât și  întâlnirea principalilor stakeholderi ai proiectului, reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor din sectorul de construcții, reprezentanți ai autorităților locale și centrale, precum și alte organizații capabile să faciliteze accesul la grupul țintă.

Prima parte a conferinței

Cuvântul de deschidere i-a aparținut d-lui Simion Ilie, managerul proiectului PICAS, care a făcut și o prezentare generală a acestuia.

Dl. Constantin Bălinișteanu, Director General al Fundației Casa de Meserii a Constructorilor, a făcut o prezentare a organizației solicitante. Domnia sa a pus accentul pe faptul că toate proiectele dezvoltate de fundație privesc sectorul de construcții, fiind dedicate în special dezvoltării resurselor umane, dezvoltării de parteneriate între actorii sociali implicați și dezvoltării instituționale.

Din partea partenerului transpantional, dl.  Alfio Puglisi, Managing Director SEMPLA, a  făcut o prezentare a companiei.

D-na Director, Teodora Bistreanu, a făcut de asemenea o prezentare a partenerului național al proiectului, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Rezultatele formularului de feed-back completat de participanți