Evenimente trecute

Imprimare

Seminar regional de diseminare a rezultatelor proiectului - București

eveniment_picas

Joi, 25 august 2011, s-a desfășurat Seminarul Regional de diseminare a rezultatelor proiectului european Centre PICAS – "Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de muncă din sectorul abordat", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Evenimentul a fost organizat de Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor, în calitate de solicitant, împreună cu partenerii săi, Sempla SRL şi ANOFM. 

 

Inregistrarea video a evenimentuluiProgramul seminarului de diseminare Nr. 1 Comunicat de presăÎn cadrul evenimentului au fost prezentate principalele rezultatele obținute pe parcursul primului an de implementare a proiectului si a fost  inaugurat oficial Centrul PICAS București.

Punctele de Informare, Consiliere și Asistență Specializată (PICAS) reprezintă o formă instituțională privată prin intermediul căreia se va realiza întâlnirea între cererea și oferta de pe piața muncii din sectorul de construcții.

Proiectul beneficiază de sprijinul constant și prezența reprezentanților partenerilor sociali de la nivelul ramurii de construcții: ARACO – Asociația Română a Antreprenorilor din Construcții și FGS - Federația Generală a Sindicatelor Familia ”Anghel Saligny”.

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost prezenti membrii unei delegatii transnaționale a European Training Foundation interesată de exemple de bune practici în gestionare a pieței muncii.

Imprimare

Intalnire Regionala de lansare a Proiectului PICAS - Galati

<

Data: 31 martie 2011
Locație:
Hotel Galați, Galați
Organizator:
Fundația Casa de Meserii a Constructorilor


2011_01_14_AIX.4_poster_PICAS_intalnire regionala

 

 


Joi, 31 martie 2011, la Hotel Galați din Galați, a avut loc Întâlnirea Regională de lansare a Proiectului „Centre PICAS - Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de muncă în sectorul construcţiilor”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Evenimentul organizat de Fundația Casa de Meserii a Constructorilor a avut ca obiectiv atât diseminarea informațiilor cu privire la obiectivele, activitățile și rezultatele așteptate ale proiectului, cât și întâlnirea principalilor stakeholderi ai proiectului: reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor din sectorul de construcții, reprezentanți ai autorităților locale, membrii ai grupului țintă, precum și alte organizații capabile să faciliteze accesul la grupul țintă.

Prima parte a întâlnirii

Conferința a fost deschisă de către domnul Simion ILIE managerul proiectului PICAS. care a făcut o prezentare generală a proiectului, inclusiv a parteneriatului care stă la baza implementării sale.

Domnul Emil Târâlă, Responsabil studii și analize, a prezentat analiza multicriterială care a stat la baza alegerii locațiilor centrelor PICAS, cu exemplificare detaliată pentru regiunea Nord-Est. 

Intervenții ale invitaților speciali:

Domnul Dan Cristescu, Președinte al Federației Generale a Sindicatelor „Familia” a avut o intervenție în care a prezentat sistemul de autoreglementări sectoriale din construcții, modul în care acesta a fost construit în timp, precum și principalele sale realizări.

Domnul Constantin Bălinișteanu, Directorul general al Fundației Casa de Meserii a Constructorilor, a prezentat misiunea și activitatea organizației, precum și paleta de proiecte implementate de-a lungul timpului sau care se află în curs de implementare și importanța acestora pentru dezvoltarea resurselor umane din sectorul de construcții.

 

Imprimare

Intalnire Regionala de lansare a Proiectului PICAS - Iasi

Data: 24 martie 2011
Locație:
Hotel Ramada, Iași
Organizator:
Fundația Casa de Meserii a Constructorilor


2011_01_14_AIX.4_poster_PICAS_intalnire regionala

 

 


Joi, 24 martie 2011, la Hotel Ramada din Iași, a avut loc Întâlnirea Regională de lansare a Proiectului „Centre PICAS - Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de muncă în sectorul construcţiilor”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Evenimentul organizat de Fundația Casa de Meserii a Constructorilor a avut ca obiectiv atât diseminarea informațiilor cu privire la obiectivele, activitățile și rezultatele așteptate ale proiectului, cât și întâlnirea principalilor stakeholderi ai proiectului: reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor din sectorul de construcții, reprezentanți ai autorităților locale, membrii ai grupului țintă, precum și alte organizații capabile să faciliteze accesul la grupul țintă.

Prima parte a întâlnirii

Conferința a fost deschisă de către domnul Simion ILIE managerul proiectului PICAS. care a făcut o prezentare generală a proiectului, inclusiv a parteneriatului care stă la baza implementării sale.

Domnul Emil Târâlă, Responsabil studii și analize, a prezentat analiza multicriterială care a stat la baza alegerii locațiilor centrelor PICAS, cu exemplificare detaliată pentru regiunea Nord-Est. 

Intervenții ale invitaților speciali:

Domnul Dan Cristescu, Președinte al Federației Generale a Sindicatelor „Familia” a avut o intervenție în care a prezentat sistemul de autoreglementări sectoriale din construcții, modul în care acesta a fost construit în timp, precum și principalele sale realizări.

 

Imprimare

Seminar de transfer de know-how în Italia 14-18 februarie 2011

Data: 14-18 februarie 2011
Locație:
Provincia Veneto, Italia
Organizator:
SEMPLA SRL

picas_seminarSEMPLA asigură transfer de know-how pe piaţa muncii din România prin adaptarea unuia dintre cazurile de succes ale Sistemului de ocupare a forței de muncă Italian, dezvoltat în provincia Veneto.

În perioada 14 - 18 februarie s-a desfăşurat în provincia Veneto din Italia primul seminar de transfer de know-how dintr-o serie de 4 ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului PICAS.

Obiectivul principal al acestei activități a fost transferul în România a modelului de reuşită italian în ceea ce priveşte sistemul de ocupare a forței de muncă.

Seminarul a fost organizat de către societatea SEMPLA, partenerul transnațional al proiectului, la care a luat parte delegația română formată din 10 membri ai echipei de implementare, cu scopul de a cunoaşte şi de a-şi însuşi experienţele reuşite ale Regiunii Veneto cu privire la sistemul Regional al Muncii.

Pe parcursul a două zile de seminar în aulă au fost dezbătute teme precum: specificații procedurale privind activitatea centrelor PICAS, cerințe tehnice și funcționalități ale aplicației informatice JOBBER ce va fi realizată în cadrul proiectului cu scopul de a facilita întâlnirea dintre cererea și oferta de muncă în sectorul de construcții; modelul serviciilor ce vor fi oferite în Centrele PICAS, modalități de asigurare a sustenabilității proiectului după finalizarea finanțării nerambursabile etc.

Au urmat trei vizite efectuate la sediile Veneto Lavoro, Centrul pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Conegliano, şi Şcoala pentru Meşteşugari în Construcţii din Mel. În cadrul acestor deplasări delegaţia română a avut posibilitatea de a se familiariza  cu metodologiile, procesele şi tehnologiile ce au permis autorităților regionale din provincia Veneto să ofere cetăţenilor servicii de calitate în domeniul politicilor active ale muncii şi încadrării forţei de muncă.

Descarcă raportul de diseminare

Imprimare

Întâlnire Regională de lansare a proiectului PICAS-BRASOV

Data: 20 ianuarie 2011
Locație:
Hotel Ramada, Braşov
Organizator:
Fundația Casa de Meserii a Constructorilor
2011_01_14_AIX.4_poster_PICAS_intalnire regionala

 

 

 

Joi, 20 ianuarie 2011, la Hotel Ramada din Brașov, a avut loc Întâlnirea Regională de lansare a Proiectului „Centre PICAS - Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de muncă în sectorul construcţiilor”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Evenimentul organizat de Fundația Casa de Meserii a Constructorilor a avut ca obiectiv atât diseminarea informațiilor cu privire la obiectivele, activitățile și rezultatele așteptate ale proiectului, cât și întâlnirea principalilor stakeholderi ai proiectului: reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor din sectorul de construcții, reprezentanți ai autorităților locale, membrii ai grupului țintă, precum și alte organizații capabile să faciliteze accesul la grupul țintă.

Prima parte a întâlnirii

Cuvântul de deschidere al Întâlnirii Regionale de lansare i-a aparținut domnului Simion ILIE, managerul proiectului PICAS care a susținut o prezentare generală a proiectului . De asemenea, acesta a făcut și o prezentare a doi, din cei trei parteneri ai proiectului, respectiv Fundația Casa de Meserii a Constructorilor (CMC), solicitantul proiectului și SEMPLA SRL din Italia, partenerul transnațional.

În continuarea evenimentului, doamna Alina ILIESCU, Inspector Superior în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), a făcut o prezentare a acestei instituții, a direcțiilor sale de acțiune, precum și a rolului pe care îl va exercita în cadrul proiectului PICAS, în calitate de partener național.

Doamna Cristina Petre, Asistent manager proiect, a susținut o prezentare a analizei multicriteriale pe baza careia au fost selectate locațiile centrelor PICAS.

Rezultatele formularului de feed-back completat de participanți