Imprimare

Intalnire Regionala de lansare a Proiectului PICAS - Galati

<

Data: 31 martie 2011
Locație:
Hotel Galați, Galați
Organizator:
Fundația Casa de Meserii a Constructorilor


2011_01_14_AIX.4_poster_PICAS_intalnire regionala

 

 


Joi, 31 martie 2011, la Hotel Galați din Galați, a avut loc Întâlnirea Regională de lansare a Proiectului „Centre PICAS - Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de muncă în sectorul construcţiilor”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Evenimentul organizat de Fundația Casa de Meserii a Constructorilor a avut ca obiectiv atât diseminarea informațiilor cu privire la obiectivele, activitățile și rezultatele așteptate ale proiectului, cât și întâlnirea principalilor stakeholderi ai proiectului: reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor din sectorul de construcții, reprezentanți ai autorităților locale, membrii ai grupului țintă, precum și alte organizații capabile să faciliteze accesul la grupul țintă.

Prima parte a întâlnirii

Conferința a fost deschisă de către domnul Simion ILIE managerul proiectului PICAS. care a făcut o prezentare generală a proiectului, inclusiv a parteneriatului care stă la baza implementării sale.

Domnul Emil Târâlă, Responsabil studii și analize, a prezentat analiza multicriterială care a stat la baza alegerii locațiilor centrelor PICAS, cu exemplificare detaliată pentru regiunea Nord-Est. 

Intervenții ale invitaților speciali:

Domnul Dan Cristescu, Președinte al Federației Generale a Sindicatelor „Familia” a avut o intervenție în care a prezentat sistemul de autoreglementări sectoriale din construcții, modul în care acesta a fost construit în timp, precum și principalele sale realizări.

Domnul Constantin Bălinișteanu, Directorul general al Fundației Casa de Meserii a Constructorilor, a prezentat misiunea și activitatea organizației, precum și paleta de proiecte implementate de-a lungul timpului sau care se află în curs de implementare și importanța acestora pentru dezvoltarea resurselor umane din sectorul de construcții.

 

A doua parte a întâlnirii

Partea secundă a evenimentului a constat în susținerea unei serii de prezentări dedicate unor activități concrete și specifice din cadrul proiectului:

Cuvântul de închidere i-a aparținut domnului Simion Ilie, managerul proiectului PICAS, care a mulțumit participanților și i-a asigurat de sprijinul și implicarea echipei proiectului în implementarea centrului PICAS din Iași.

Întrebări și răspunsuri

Pe parcursul întâlnirii, participanții au manifestat un real interes față de proiectul prezentat și au ridicat o serie de întrebări dintre care le amintim pe cele mai importante, precum și rezumatul răspunsurilor oferite:

{slide= Persoanele care vor face naveta pentru a urma cursurile de formare profesională vor beneficia de o bursă?}

În primul rând, aceste persoane vor beneficia de decontarea cheltuielilor de transport. Apoi, alături de toți ceilalți participanți la cursurile de formare profesională vor putea beneficia de o bursă pe perioada derulării cursului, cu condiția frecventării acestuia și a absolvirii.{/slide}

{slide= Analiza prin care s-au ales locațiile centrelor PICAS a luat în calcul și rata șomajului pe județe?}

Pe lângă numărul brut de șomeri, analiza a luat în calcul și rata șomajului, precum și structura populației de șomeri în funcție de mediul de rezidență (urban/rural) și sex, avându-se în vedere că sectorul de construcții este un sector în care forța de muncă este preponderent masculină. Indiferent de criteriu, ierarhia județelor nu a suferit modificări substanțiale.{/slide}

{slide=Cum se va face formarea profesională?}

Formarea profesională va fi realizată în parte de către experții CMC, pe profesiile pe care fundația este sau urmează să fie acreditată, iar parțial va fi .externalizată către alți furnizori de formare profesională acreditați.{/slide}

{slide=Când se va deschide centrul PICAS de la Galați și unde va fi amplasat?}

În acest moment suntem încă în faza de identificare a unei locații adecvate, urmând ca în lunile următoare să aibă loc amenajarea centrului și pregătirea personalului care îl va deservi. Centrul va fi deschis publicului în cursul lunii septembrie a.c., iar acest eveniment va fi anunțat prin intermediul mass-media locale.{/slide}

{slide=Câte persoane vor lucra într-un centrul PICAS?}

În principiu, un centrul PICAS va fi deservit de o echipă de 4 persoane, din care va face parte un psiholog, un specialist în IT&C și două persoane care vor oferi asistență persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar care vor avea și abilități organizatorice și de marketing, astfel încât să poată organiza cursurile de formare profesională sau târgurile de locuri de muncă.{/slide}

{slide=Cum colaborează Solicitantul proiectului cu Comitetul Sectorial din Construcții?}

CMC îndeplinește rolul de Secretariat Tehnic al Comitetului Sectorial din Construcții, așadar colaborarea este cât se poate de directă și de reală, existând încă de la momentul înființării organizației. Spre exemplu, în cadrul unui alt proiect implementat de CMC, respectiv CALE – Calitate în educație, au fost dezvoltate 10 standarde ocupaționale pentru profesii din sectorul de construcții, activitate realizată cu sprijinul Comitetului Sectorial.{/slide}

{slide=Aveți în vedere și schimbarea atitudinii anumitor patroni care uneori abuzează în relația cu angajații?}

În primul rând un proiect precum PICAS nu își propune să rezolve toate probleme din lume și nici măcar toate probleme dintr-un anumit sector de activitate, precum cel al construcțiilor. Având în vedere că proiectul se adresează șomerilor, obiectivele pe care ni le propunem privesc în primul rând acest grup țintă. Totuși, vă putem spune că CMC colaborează cu patronatele reprezentative din domeniu, dar și cu sindicatele din construcții. Cu titlul informativ, vă putem spune că Asociația Română a Antreprenorilor din Construcții (ARACO) dorește să implementeze un certificat de calitate pentru companiile din sector care să ateste calitatea serviciilor prestate, inclusiv a politicilor de management practicate.{/slide}

{slide=Formarea se va face doar în cadrul centrelor PICAS?}

Cursurile de calificare, recalificare sau perfecționare se vor face în locurile și în județele în care se constată o cerere. O parte din cursuri vor putea fi susținute în centrele PICAS, însă o mare parte vor fi realizate în alte locații și în alte localități decât cele în care există un centru PICAS.{/slide}

Concluzii :

Evenimentul și-a atins obiectivul, bucurându-se de prezența a aproximativ 70 de participanți, precum și a unor reprezentanți ai mass-media locale cu acoperire la nivelul Regiunii Sud-Est, dar și la nivel național, dintre care amintim:

  • TVR
  • Monitorul de Galați - cotidian local

Rezultatele formularului de feed-back completat de participanți Galeria foto a evenimentului

{yoogallery src=[/images/ilustratii_articole/poze_intalnire_regionala_Galati] title=[Întâlnire regională de lansare a proiectului PICAS] }