Imprimare

Întâlnire Regională de lansare a proiectului PICAS-BRASOV

Data: 20 ianuarie 2011
Locație:
Hotel Ramada, Braşov
Organizator:
Fundația Casa de Meserii a Constructorilor
2011_01_14_AIX.4_poster_PICAS_intalnire regionala

 

 

 

Joi, 20 ianuarie 2011, la Hotel Ramada din Brașov, a avut loc Întâlnirea Regională de lansare a Proiectului „Centre PICAS - Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de muncă în sectorul construcţiilor”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Evenimentul organizat de Fundația Casa de Meserii a Constructorilor a avut ca obiectiv atât diseminarea informațiilor cu privire la obiectivele, activitățile și rezultatele așteptate ale proiectului, cât și întâlnirea principalilor stakeholderi ai proiectului: reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor din sectorul de construcții, reprezentanți ai autorităților locale, membrii ai grupului țintă, precum și alte organizații capabile să faciliteze accesul la grupul țintă.

Prima parte a întâlnirii

Cuvântul de deschidere al Întâlnirii Regionale de lansare i-a aparținut domnului Simion ILIE, managerul proiectului PICAS care a susținut o prezentare generală a proiectului . De asemenea, acesta a făcut și o prezentare a doi, din cei trei parteneri ai proiectului, respectiv Fundația Casa de Meserii a Constructorilor (CMC), solicitantul proiectului și SEMPLA SRL din Italia, partenerul transnațional.

În continuarea evenimentului, doamna Alina ILIESCU, Inspector Superior în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), a făcut o prezentare a acestei instituții, a direcțiilor sale de acțiune, precum și a rolului pe care îl va exercita în cadrul proiectului PICAS, în calitate de partener național.

Doamna Cristina Petre, Asistent manager proiect, a susținut o prezentare a analizei multicriteriale pe baza careia au fost selectate locațiile centrelor PICAS.

Rezultatele formularului de feed-back completat de participanți

 

 

Intervenții ale invitaților speciali:

Domnul Eugen Colceriu, CoPreședintele Federației Generale a Sindicatelor „Familia”-„Anghel Saligny” a avut o intervenție în care a reliefat necesitatea parteneriatului social în sprijinirea proceselor de integrare pe piața muncii a șomerilor din sectorul de construcții și nu numai. În acest context, domnia sa subliniat importanța proiectului PICAS, pentru piața forței de muncă din sectorul de construcții, având în vedere condițiile economice actuale.

A doua parte a întâlnirii

Partea secundă a evenimentului a constat în susținerea unei serii de prezentări dedicate unor activități concrete și specifice din cadrul proiectului:

Cuvântul de închidere i-a aparținut domnului Simion Ilie, managerul proiectului PICAS, care a mulțumit participanților și i-a asigurat de sprijinul și implicarea echipei proiectului în implementarea centrului PICAS din Brașov.

Întrebări și răspunsuri

Pe parcursul întâlnirii, participanții au manifestat un real interes față de proiectul prezentat și au ridicat o serie de întrebări dintre care le amintim pe cele mai importante, precum și rezumatul răspunsurilor oferite:

{slide=Unde se va deschide centrul PICAS în Brașov?}

Activitatea de identificare a centrelor PICAS debutează în luna martie a acestui an, în consecință, în acest moment (20 ianuarie a.c.) nu putem oferi un răspuns exact. Ca idee generală, locația va fi semicentrală, vizibilă și ușor accesibilă. Acestea vor fi o parte din criteriile pe baza carora se va face alegerea locației.

{/slide}

{slide=De ce nu se deschide centru PICAS în Sibiu așa cum s-a prevăzut inițial?}

În primul rând trebuie spus că nu a existat o „alegere inițială” a localităților în care vor fi amplasate centrele PICAS. În cererea de finanțare au fost menționate doar regiunile, respectiv județele, în care va fi implementat proiectul, fără să se facă o referire directă la locațiile centrelor PICAS sau la criteriile pe baza cărora se va face alegerea lor. Abia după ce proiectul a obținut finanțare și s-a trecut la faza de implementare s-a pus problema alegerii locațiilor.

Pentru a elimina orice posibila suspiciune, dar și pentru a respecta criteriul egalității de șanse, am considerat că cel mai indicat ar fi să realizăm o analiză pe baza unor criterii cât se poate de obiective. Criteriile luate în calcul au fost cel demografic, numărul de șomeri, număru companiilor de construcții și un criteriu suplimentar de departajare, populația urbană din proximitate. Toate informațiile au provenit din surse oficiale. Având în vedere criuteriile mai sus menționate, Sibiul s-a clasat abia pe locul al treilea ca posibila locație în cadrul Regiunii Centru, după Brașov și Mureș.

{/slide}

{slide=De ce nu s-a hotărât ca în locațiile clasate pe locul 2 să se deschidă filiale ale centrelor PICAS?}

Deoarece avem solicitări în acest sens, ne gândim la deschiderea unor centre PICAS, pe lângă cele deja prevăzute. Prin cererea de finanțare ne-am angajat la deschiderea a 4 centre. În funcție de proiecțiile bugetare și de succesul primelor centre luăm în calcul multiplicarea acestora și în alte orașe. De asemenea, avem propuneri pentru deschiderea unor centre susținute din resurse locale, dar care să folosească sigla PICAS, într-un sistem asemănător francizei.

Bugetul proiectului este astfel dimensionat încât cel puțin deocamdată nu permite deschiderea a mai mult de 4 centre, așa cum este prevăzut în solicitarea de finanțare. Totuși, acest lucru nu exclude posibilitatea înființării unor alte centre, mai ales în regiunile care nu sunt incluse în proiect (Sud-Vest, Vest și Nord-Vest), dacă vor fi identificate surse alternative de finanțare.

{/slide}

{slide=Când va fi funcțională aplicația JOBBER?}

Aplicația va fi funcțională începând cu luna septembrie odată cu deschiderea primului centru PICAS în București.

{/slide}

{slide=Aplicația JOBBER va putea fi accesată gratuit?}

Aplicația va putea fi accesată gratuit de către oricine care se înregistrează ca utilizator.

{/slide}

Concluzii :

Evenimentul și-a atins obiectivul, bucurându-se de prezența a peste 75 de participanți, precum și a unor reprezentanți ai mass-media locale cu acoperire la nivelul Regiunii Centru, dintre care amintim:

  • Radioteleviziunea Transilvania
  • Monitorul Expres
  • Transilvania Expres
  • Bună Ziua Brașov

Galeria foto a evenimentului

{yoogallery src=[/images/ilustratii_articole/poze_intalnire_regionala_PICAS] title=[Întâlnire regională de lansare a proiectului PICAS] }