Centre PICAS

Punctele de Informare, Consiliere și Asistență Specializată (PICAS) vor reprezenta forma instituțională prin intermediul căreia se va realiza întâlnirea între cererea și oferta de pe piața muncii din sectorul de construcții.