Imprimare

Prezentarea activităţii A VII.

Coordonatele cantitative ale acestei activități sunt:

  • Organizarea a 4 târguri de locuri de muncă;
  • Cel puțin 20 de companii din domeniu participante la fiecare târg de locuri de muncă;
  • 500 de persoane participante la fiecare târg organizat.

În ultimă instanță, finalitatea întregului proiect este încadrarea unui număr cât mai mare de persoane din grupul țintă în câmpul muncii.

Activitatea va fi realizată în strânsă colaborare cu ANOFM, instituție care deține o vastă experiență în organizarea târgurilor de locuri de muncă. De asemenea, atragerea companiilor din construcții la târgurile de locuri de muncă se va realiza și prin intermediul organizațiilor patronale cu care Fundația Casa de Meserii a Constructorilor a dezvoltat relații de parteneriat de-a lungul timpului.

Târgurile sunt destinate tuturor celor interesați de un loc de muncă în domeniul construcțiilor, nu doar persoanelor angrenate în activitățile de formare și certificare din cadrul proiectului.