Imprimare

Prezentarea activităţii A VI.

Activitatea de certificare a competențelor constă în:

  • Identificarea nevoilor de certificare;
  • Autorizarea solicitantului ca centru de evaluare și certificare a competențelor dobândite pe căi informale și non-formale;
  • Certificarea competențelor pentru persoanele din grupul țintă.

O particularitate a sectorului de construcții este faptul că mulți muncitori se califică la locul de muncă, însă puțini ajung să dețină și o certificare a competențelor astfel dobândite, fapt care face ca de multe ori cei în cauză să nu poată fi angajați decât ca muncitori necalificați.

Există un larg segment de adulți care dețin competențe obținute pe căi non-formale sau informale, în țară sau în străinătate, și care au nevoie de certificarea acestor competente pentru a putea avea acces la locuri de muncă mai bine plătite. Prin această activitate, proiectul vine în întâmpinarea acestei nevoie și ne-am propus să certificăm competențele a minim 100 de persoane din grupul țintă, în următoarele calificări importante sectorului de construcții:

  • Fierar betonist;
  • Dulgher-tâmplar-parchetar;
  • Zidar-pietrar-tencuitor;
  • Zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor;
  • Montator pereți și plafoane din ghips carton.