A VI. Certificarea competentelor

Alături de activitățile de formare, recalificare și perfecționare profesională, un alt instrument ce va fi utilizat pentru creșterea șanselor persoanelor din grupul țintă la (re)inserție pe piața muncii este certificarea competențelor anterior dobândite pe căi informale sau non-formale.

Imprimare

Prezentarea activităţii A VI.

Activitatea de certificare a competențelor constă în:

  • Identificarea nevoilor de certificare;
  • Autorizarea solicitantului ca centru de evaluare și certificare a competențelor dobândite pe căi informale și non-formale;
  • Certificarea competențelor pentru persoanele din grupul țintă.

O particularitate a sectorului de construcții este faptul că mulți muncitori se califică la locul de muncă, însă puțini ajung să dețină și o certificare a competențelor astfel dobândite, fapt care face ca de multe ori cei în cauză să nu poată fi angajați decât ca muncitori necalificați.

Imprimare

Evaluare de competențe profesionale pentru fierari betoniști

2012_09_10_aix_afis_centru evaluare_v1

Începând cu luna Septembrie 2012 Fundaţia „CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR” a fost autorizată de către Autoritatea Națională pentru Calificări ca centrul de evaluare de competențe dobândite pe căi non-formale pentru calificarea fierar betonist. Pînă în acest moment 17 persoane din localitățile București, Brașov, Galați și Iași au beneficiat de procesul de evaluare a competențelor profesionale, aceștia au primit certificate de competențe profesionale pentru calificarea de fierar betonist.

 

Imprimare

Evaluare de competențe profesionale pentru dulgher-tâmplar-parchetar

2012_09_10_aix_afis_centru evaluare_v1

Începând cu luna Noiembrie 2012 Fundaţia „CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR” a fost autorizată de către Autoritatea Națională pentru Calificări ca centrul de evaluare de competențe dobândite pe căi non-formale pentru calificarea dulgher-tâmplar-parchetar. Pînă în acest moment 17 persoane din localitățile Galați și Iași au beneficiat de procesul de evaluare a competențelor profesionale, aceștia au primit certificate de competențe profesionale pentru calificarea de dulgher-tâmplar-parchetar.

 

Imprimare

Evaluare de competențe profesionale pentru zidar-pietrar-tencuitor

2012_09_10_aix_afis_centru evaluare_v1

Începând cu luna Noiembrie 2012 Fundaţia „CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR” a fost autorizată de către Autoritatea Națională pentru Calificări ca centrul de evaluare de competențe dobândite pe căi non-formale pentru calificarea zidar-pietrar-tencuitor. Pînă în acest moment 10 persoane din localitea Iași au beneficiat de procesul de evaluare a competențelor profesionale, aceștia au primit certificate de competențe profesionale pentru calificarea de zidar-pietrar-tencuitor.

 

Imprimare

Evaluare de competențe profesionale pentru zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor

2012_09_10_aix_afis_centru evaluare_v1

Începând cu luna Noiembrie 2012 Fundaţia „CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR” a fost autorizată de către Autoritatea Națională pentru Calificări ca centrul de evaluare de competențe dobândite pe căi non-formale pentru calificarea zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor. Pînă în acest moment 15 persoane din localitățile București și Iași au beneficiat de procesul de evaluare a competențelor profesionale, aceștia au primit certificate de competențe profesionale pentru calificarea de zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor.

 

Imprimare

Evaluare de competențe profesionale pentru montator pereți și plafoane din ghips carton

2012_09_10_aix_afis_centru evaluare_v1

Începând cu luna Noiembrie 2012 Fundaţia „CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR” a fost autorizată de către Autoritatea Națională pentru Calificări ca centrul de evaluare de competențe dobândite pe căi non-formale pentru calificarea montator pereți și plafoane din ghips carton. Pînă în acest moment 12 persoane din localitățile București și Iași au beneficiat de procesul de evaluare a competențelor profesionale, aceștia au primit certificate de competențe profesionale pentru calificarea de montator pereți și plafoane din ghips carton.