Imprimare

Curs Montator faţade şi pereţi cortină Brașov

Cursul s-a desfășurat în perioada 02 - 15 Mai 2012, au participat 17 cursanți.

Cursul a avut o programa de 88 de ore, 32 de ore de instruire teoretică si 56 de ore de instruire practică. Cele 50 de ore de teorie s-au desfasurat in centrul  PICAS București.

Cele 32 de ore de practică s-au desfăşurat în hala de producţie şi pe şantier. Pentru practică a fost semnat protocol de colaborarea cu agentul economic S.C. GENIUS GROUP S.R.L. unde sub îndrumarea formatorului şi a tutorului de practică desemnat de companie participanții au desfășurat activități în condiții reale de muncă, dintre care:

  • Identificarea elementelor şi subansamblelor de transportat, conform indicaţiilor primite din partea persoanelor abilitate, în funcţie de lucrările de executat, faza de lucru şi graficul de montaj;
  • Manevrarea în cadrul procesului de muncă, în limita atribuţiilor individuale, împreună cu personalul implicat în derularea lucrărilor, utilizând tehnicile de mânuire adecvate şi ţinând seama de tipul activităţilor desfăşurate.
  • Măsurarea suprafeţelor de acoperit, având în vedere indicaţiile din documentaţia disponibilă în funcţie de vechimea clădirii, realizând schiţele de mână necesare pentru consemnarea exactă a tuturor detaliilor constructive specifice existente în zona de montaj şi utilizând instrumente de lucru adecvate;
  • Trasarea poziţiei elementelor de ancorare cu precizie şi responsabilitate, conform indicaţiilor din proiectul de execuţie, marcând poziţiile finale ale acestora, şi urmărind încadrarea în abaterile admisibile în funcţie de caracteristicile suprafeţei de prindere.
  •  Amplasarea cu atenţie a panourilor pe poziţia de montaj, în colaborare cu personalul abilitat, asigurând încadrarea precisă a acestora în spaţiile structurii de susţinere şi respectând indicaţiile din proiectul de arhitectură.

Cei care doresc să se înscrie la curs trebuie sa completeze formularul de înscriere.

Galeria foto

{yoogallery src=[/images/ilustratii_articole/poze_curs_montator_fatade_si_pereti_cortina_brasov] title=[Imagini curs montator fațade și pereți cortină Brașov] }