Imprimare

Prezentarea activităţii A V.

Cursurile de calificare, recalificare sau perfecționare sunt organizare având în vedere următoarele elemente:

  • Selecția cursurilor se face în funcție de nevoile de formare ale grupului țintă și de cererea de calificări existentă pe piața muncii;
  • Nevoile de formare sunt identificate prin intermediul unor rapoarte de analiză;
  • Organizarea cursurilor se face descentralizat, la nivelul fiecărui centru PICAS;
  • Participanţilor la cursuri li se decontează cheltuielile de transport, iar absolvenții beneficiază de bursă de studiu.

Prin intermediul proiectului PICAS se vor califica, recalifica sau perfecționa în meserii din sectorul de construcții minimum 480 de persoane.

Prin intermediul acestei activități, adresate nemijlocit grupului țintă, se urmărește creșterea calității resurselor umane ce pot fi angajate în sectorul de construcții. În prezent există un segment important de populație care are șanse reduse de inserție pe piața muncii datorită lipsei unei calificări sau a nerecunoașterii calificării în care are experiență de muncă.

Oferirea unei calificări reprezintă o șansă în plus pentru obținerea unui loc de muncă, o oportunitate pentru integrarea economică și socială a unui număr important de oameni.