A V. Organizarea de cursuri de calificare

Formarea profesională va consta în organizarea de cursuri de calificare, recalificare şi perfecţionare a persoanelor din grupul ţintă, după care  cursanții vor fi angrenați în stagii de practică la agenţi economici din sectorul de construcţii.

Imprimare

Prezentarea activităţii A V.

Cursurile de calificare, recalificare sau perfecționare sunt organizare având în vedere următoarele elemente:

  • Selecția cursurilor se face în funcție de nevoile de formare ale grupului țintă și de cererea de calificări existentă pe piața muncii;
  • Nevoile de formare sunt identificate prin intermediul unor rapoarte de analiză;
  • Organizarea cursurilor se face descentralizat, la nivelul fiecărui centru PICAS;
  • Participanţilor la cursuri li se decontează cheltuielile de transport, iar absolvenții beneficiază de bursă de studiu.

Prin intermediul proiectului PICAS se vor califica, recalifica sau perfecționa în meserii din sectorul de construcții minimum 480 de persoane.

Imprimare

Curs Sudor geomembrană Galați

Cursul s-a desfășurat în perioada 27 septembrie - 8 octombrie 2012, au participat 14 cursanți.

Cursul a avut o programa de 64 de ore, 24 de ore de instruire teoretică si 40 de ore de instruire practică. Cele 24 de ore de teorie s-au desfasurat in centrul  PICAS Galați.

Cele 40 de ore de practică s-au desfăşurat pe şantier. Pentru practică a fost semnat protocol de colaborarea cu agentul economic unde sub îndrumarea formatorului şi a tutorului de practică desemnat de companie participanții au desfășurat activități în condiții reale de muncă, dintre care:

Imprimare

Curs Montator faţade şi pereţi cortină Iași

Cursul s-a desfășurat în perioada 16 Mai – 07 Iunie 2012, au participat 18 cursanți.

Cursul a avut o programa de 88 de ore, 32 de ore de instruire teoretică si 56 de ore de instruire practică. Cele 50 de ore de teorie s-au desfasurat in centrul  PICAS București.

Cele 32 de ore de practică s-au desfăşurat în hala de producţie şi pe şantier. Pentru practică a fost semnat protocol de colaborarea cu agentul economic S.C. PRESTAREA S.R.L. unde sub îndrumarea formatorului şi a tutorului de practică desemnat de companie participanții au desfășurat activități în condiții reale de muncă, dintre care:

Imprimare

Curs Montator faţade şi pereţi cortină București

Cursul s-a desfășurat în perioada 07-18 Mai 2012, au participat 14 cursanți.

Cursul a avut o programa de 88 de ore, 32 de ore de instruire teoretică si 56 de ore de instruire practică. Cele 50 de ore de teorie s-au desfasurat in centrul  PICAS București.

Cele 32 de ore de practică s-au desfăşurat în hala de producţie şi pe şantier. Pentru practică a fost semnat protocol de colaborarea cu agentul economic GLASS & ALUMINIUM S.A unde sub îndrumarea formatorului şi a tutorului de practică desemnat de companie participanții au desfășurat activități în condiții reale de muncă, dintre care:

Imprimare

Curs Montator faţade şi pereţi cortină Brașov

Cursul s-a desfășurat în perioada 02 - 15 Mai 2012, au participat 17 cursanți.

Cursul a avut o programa de 88 de ore, 32 de ore de instruire teoretică si 56 de ore de instruire practică. Cele 50 de ore de teorie s-au desfasurat in centrul  PICAS București.

Cele 32 de ore de practică s-au desfăşurat în hala de producţie şi pe şantier. Pentru practică a fost semnat protocol de colaborarea cu agentul economic S.C. GENIUS GROUP S.R.L. unde sub îndrumarea formatorului şi a tutorului de practică desemnat de companie participanții au desfășurat activități în condiții reale de muncă, dintre care: