Imprimare

Prezentarea activității A IV.

Au fost înființate 4 centre PICAS, câte unul pentru fiecare regiune în care va fi implementat proiectul. Alegerea locațiilor centrelor PICAS s-a făcut pe baza unei analize judicioase a unor indicatori de referință privind piața muncii, dar și în funcție de considerente geografice.

Persoanele din grupul țintă beneficiază în cadrul centrelor PICAS de o serie de servicii specializate, precum:

  • informare individuală și de grup privind tendințele și cerințele pieței muncii din sector;
  • instruire privind utilizarea calculatorului, în special pentru căutarea unui loc de muncă;
  • realizarea unor simulări de interviuri;
  • motivare și consiliere psihologică;

Organizarea și activitatea centrelor PICAS răspunde unor cerințe obiective precum: acces facil, transparență, competență și profesionalism din partea personalului care le deservește, dinamism și flexibilitate în raport cu cerințele pieței.

Dintre rolurile centrelor PICAS amintim:

Pe de o parte, centrele PICAS contribuie la reorientarea și reconversia profesională a persoanelor din grupul țintă către ocupații și calificări specifice sectorului de construcții pentru care există cerere din partea companiilor din sector.

Pe de altă parte, pentru a plasa persoanele formate sau consiliate prin intermediul proiectului, urmărim dezvoltarea unei relații de parteneriat alături de companiile de construcții. În subsidiar, centrele PICAS oferă suport pentru acțiunile de outplacement.

Experții psihologi ai centrelor asigură servicii de consiliere specializate pentru a diminua efectul cauzat de pierderea locului de muncă, urmărind producerea unei schimbări de comportament și atitudine în rândul persoanelor din grupul țintă.

Într-o societate a informației, lipsa de competențe în utilizarea tehnologiei informațiilor și comunicațiilor reprezintă un handicap major pentru orice individ. Centrele PICAS consiliază persoanele din grupul țintă interesate în vederea utilizării tehnologiei informațiilor și comunicațiilor.

Află mai multe informații despre Centrele PICAS