A IV. Crearea a 4 Puncte de Informare, Consiliere

Punctele de Informare, Consiliere și Asistență Specializată (PICAS) reprezinta forma instituțională prin intermediul căreia se realizează întâlnirea între cererea și oferta de pe piața muncii din sectorul de construcții.

Imprimare

Prezentarea activității A IV.

Au fost înființate 4 centre PICAS, câte unul pentru fiecare regiune în care va fi implementat proiectul. Alegerea locațiilor centrelor PICAS s-a făcut pe baza unei analize judicioase a unor indicatori de referință privind piața muncii, dar și în funcție de considerente geografice.

Persoanele din grupul țintă beneficiază în cadrul centrelor PICAS de o serie de servicii specializate, precum:

  • informare individuală și de grup privind tendințele și cerințele pieței muncii din sector;
  • instruire privind utilizarea calculatorului, în special pentru căutarea unui loc de muncă;
  • realizarea unor simulări de interviuri;
  • motivare și consiliere psihologică;

Organizarea și activitatea centrelor PICAS răspunde unor cerințe obiective precum: acces facil, transparență, competență și profesionalism din partea personalului care le deservește, dinamism și flexibilitate în raport cu cerințele pieței.

Imprimare

Sesiune de formare a personalului PICAS

seminar_PPICAS_Brasov_12_2011

În perioada 06 - 1- decembrie 2011 a avut loc o sesiune de formare a personalului care va deservi centrele PICAS din București, Brașov, Galați și Iași. Acțiunea a avut loc la Hotel Atlas din Brașov, după următorul program.

La sesiunea de formare au participat în total 20 de persoane, atât din centrele PICAS, cât și din echipa de management.


 

Obiectivele sesiunii de formare au fost:

  • Informare generală cu privire la proiectul aflat în implementare și în special despre obiectivele acestuia și obligațiile specifice unui proiect finanațat prin intermediul POS DRU;
  • Familiarizarea cu procedurile de lucru, inclusiv cu aplicația informatică ce urmează a fi utilizată în Centerle PICAS;
  • Cunoașterea membrilor echipei;
  • Elaborarea unor instrumente de lucru specifice (evaluarea solicitanților și consilierea psihologică).

Participanții au manifestat interes față de subiectele prezentate și au considerat deosebit de utilă sesiunea de formare. . 

Galeria foto

{yoogallery src=[/images/ilustratii_articole/poze_Seminar_PPICAS_Brasov_12_2011] title=[Seminar de training - Brașov] }