Imprimare

Prezentarea activității A III.

Aplicația informatică, bazată pe standardele web, dezvoltată în cadrul proiectului este un instrument adaptat pentru a anticipa și răspunde eficient la fluctuațiile forței de muncă din sectorul de construcții.

Aplicația are o structură modulară, din care menționăm următoarele componente:

  • un portal web de acces pentru grupul țintă;
  • un modul de management al CV-urilor;
  • un sistem de înregistrare și afișare a posturilor vacante;
  • un modul pentru realizarea statisticilor și raportărilor;
  • un sistem integrat de management al comunicării între diferiții utilizatori;
  • un modul de gestiune și securitate a informațiilor cu caracter personal;
  • un modul care va asigura interoperabilitatea cu alte sisteme.

În proiectarea și elaborarea aplicației informatice s-a ținut cont de faptul că mare parte din lucrătorii din sectorul de construcții sunt familiarizați în mică măsură cu utilizarea IT&C

Dintre rolurile aplicației informatice amintim:

Aplicatia informatica dezvoltata în cadrul proiectului contribuie la încurajarea mobilitatii ocupationale si geografice. Somerii sau persoanele în cautarea unui loc de munca îsi vor putea orienta cautarile atât în functie de competente, aptitudini, experienta în munca etc., cât si dupa criteriul localizarii geografice.

Aplicația este utilizată în toate centrele PICAS, fiind accesabilă prin intermediul interfeței web pentru toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă în sectorul de contrucții. Ea reprezintă un suport, dar și o unealtă pentru întreaga gamă de servicii oferite în centrele PICAS.

Portalul web dezvoltat nu este un instrument destinat în exclusivitate persoanelor din grupul țintă, pentru a avea acces la oferta de locuri de muncă și la celelalte servicii oferite de centrele PICAS. Aplicația informatică este astfel concepută încât să funcționeze ca un instrument de lucru și pentru consilierii centrelor PICAS.