Imprimare

Prezentarea activităţii A II.

Prin intermediul partenerului transnațional se realizează un transfer de know-how din spațiul european, care are ca finalitate furnizarea unor servicii mai bune în centrele PICAS.

Partenerul transnațional este responsabil de organizarea a 4 seminare de transfer de know-how, în cadrul cărora vor fi abordate teme precum:

  • Modele de asistență specializată acordată șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
  • Lecții învățate în proiecte similare din spațiul european;
  • Asigurarea sustenabilității.

Învățarea prin asimilarea experienței acumulate de alte organizații din spațiul european care au derulat proiecte asemănătoare nu înseamnă reproducerea fără discernământ a unor modele, ci adaptarea lor la particularitățile locale, specifice pieței muncii din România.

Seminarele au rolul de a familiariza membrii echipei de management și de implementare a proiectului, inclusiv personalul centrelor PICAS, cu abordările și soluțiile identificate anterior în alte țări din Uniunea Europeană.

După fiecare seminar este elaborat un rapoart de diseminare a concluziilor în rândul stake-holderilor, astfel încât nu doar echipa de implementare a acestui proiect să aibă acces la acest know-how specific, ci și alte organisme și organizații interesate. Aceste rapoarte de diseminare contribuie la sustenabilitatea activității și a proiectului în ansamblu.