Imprimare

Evoluția pieței muncii din sectorul de construcții

teamwork_1

Monitorizarea a cinci indicatori privind evoluția pieței muncii, cu focalizare asupra sectorului de construcții, se realizează permanent pe parcursul implementării proiectului. Rezultatele acestei activități sunt livrate sub forma unor rapoarte de monitorizare trimestriale și, complementar, sub forma unor hărți interactive disponibile pe portalul www.picas.ro.

Rolul hărților interactive este de a oferi actorilor interesați, persoanelor din grupul țintă, dar și potențialilor angajatori din sector, un set de date cu privire la evoluția unui sector economic de care sunt direct interesați. Datele statistice furnizate sunt actualizate periodic. Indicatorii monitorizați sunt:

  • Rata șomajului;
  • Numărul locurilor de muncă vacante;
  • Numărul contractelor de muncă noi încheiate în sectorul de construcții;
  • Efectivul salariaților din sectorul de construcții;
  • Autorizații de construire eliberate.

Informații mai detaliate privind evoluția acestor indicatori puteți obține consultând rapoartele trimestriale aici.