Imprimare

Primul val al cercetării calitative la final


teamwork_1

   Primul din cele două valuri de cercetare calitativă prevăzute a avea loc în cadrul proiectului PICAS s-a încheiat la finalul lunii mai 2011.  Rezultatul unei laborioase munci de teren s-a concretizat într-un raport de cercetare de care se va ține cont în proiectarea activității centrelor PICAS și a serviciilor pe care acestea le vor oferi persoanelor din grupul țintă.

Obiectivele valului I al cercetării calitative au vizat:

  • Cunoașterea problemelor specifice cu care se confruntă grupul țintă;
  • Identificare de  informații ce pot fi utilizate în dezvoltarea centrelor PICAS, a produselor și serviciilor ce urmează a fi oferite;

Activitatea de culegere a datelor s-a desfășurat în perioada februarie - mai 2011 și a constat în realizarea a:

  • 10 focus-grupuri cu persoare din grupul țintă (două dintre acestea în București și câte unul în Brăila, Brașov, Coldea, Galați, Iași, Ploiești, Târgul-Frumos și Voluntari);
  • 35 interviuri semi-structurate cu persoane din grupul țintă (București, Ploiești, Brașov, Brăila, Iași și Galați);
  • 15 interviuri semi-structurate cu manageri de companii din sectorul de construcții (București, Ploiești, Brașov, Brăila, Iași și Galați);
  • 10 interviuri semi-structurate cu specialiști în consiliere și medierea muncii din AJOFM (București, Brașov, Galați, Iași);

 

Cercetarea a fost realizată de către o echipă de 6 persoane din care au făcut parte experți în cercetarea socială cu experiență în activitatea de moderare și de interpretare a datelor, dar și responsabili de asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activităților de cercetare în teren.

 

Acțiunile cercetării calitative s-au desfășurat în arealul geografic în care este implementat proiectul PICAS, alegerea locațiilor fiind stabilită în funcție de următoarele criterii:

  • Centre urbane mari în care este probabilă înființarea unui centru PICAS;
  • Localități aflate în vecinătatea unui centru urban mare și care pot furniza public interesat de serviciile centrelor PICAS.

În derularea cu succes a acțiunilor de culegere a datelor din teren, o contribuție deosebit de importantă a avut-o partenerul național al proiectului, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, care s-a implicat atât în procesul de recrutare a persoanelor din grupul țintă cât și în sprijinirea logistică a echipei de cercetare.

Raport de cercetare calitativă - versiunea integrală

Raport de cercetare calitativă - rezumat