Imprimare

Prezentarea activității A I.

Activitatea de cercetare furnizează datele necesare derulării celorlalte activități ale proiectului, în principal cele privind dezvoltarea și funcționarea centrelor PICAS, formarea profesională, promovarea și diseminarea.

Rezultatele obținute din studiile și analizele realizate contribuie la:

  • servicii mai bune oferite de centrele PICAS,
  • corelarea activităților de formare profesională cu nevoile grupului țintă și cerințele pieței,
  • o mai bună promovare a proiectului, a rezultatelor și experienței acumulate.

Scopul întregii activități de cercetare este de a furniza direct sau indirect servicii de calitate și în conformitate cu necesitățile grupului țintă.

Principalele obiective ale activității de cercetare din cadrul proiectului sunt:

  • Identificarea problemelor cu care se confruntă grupul țintă, a motivațiilor și deschiderii spre activitățile de formare și/sau recalificare profesională;
  • Identificarea informațiilor cheie privind grupul țintă care pot fi utilizate în activitatea de consiliere din centrele PICAS;
  • Identificarea nevoilor de formare și certificare;
  • Selectarea, monitorizarea și analizarea a cinci indicatori statistici trimestriali privind evoluția pieței muncii, focalizat pe sectorul de construcții;

Componenta de cercetare a proiectului va avea două elemente principale:

  1. cercetarea de teren
  2. analiza unor indicatori statistici privind piața muncii.

Cercetarea de teren se va realiza în două valuri, unul în prima fază de implementare, iar al doilea la finalul proiectului. În ambele valuri de cercetare se vor utiliza un mix de metode calitative și cantitative (chestionare, interviuri semi-structurate și focus-grupuri).

Monitorizarea a cinci indicatori statistici privind piața muncii din sector se face pe o perioadă de 28 de luni (februarie 2010 - mai 2013). Evoluția acestor indicatori este analizată trimestrial. Informațiile astfel obținute permit identificarea direcțiilor de evoluție a pieței muncii din sectorul construcțiilor. De asemenea, aceste informații sunt utilizate în activitatea de consiliere și informare a publicului țintă.

În derularea activității de cercetare este implicat și partenerul național, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) care deține infrastructura umană, tehnică și logistică, precum și o vastă experiență, în colectarea și monitorizarea de indicatori statistici privind piața muncii.