A I. Realizarea de studii si monitorizari

Prin intermediul acestei activități se vizează obținerea de informații relevante privind sectorul de construcții, în special privind evoluția pieței forței de muncă din domeniu.

Imprimare

Prezentarea activității A I.

Activitatea de cercetare furnizează datele necesare derulării celorlalte activități ale proiectului, în principal cele privind dezvoltarea și funcționarea centrelor PICAS, formarea profesională, promovarea și diseminarea.

Rezultatele obținute din studiile și analizele realizate contribuie la:

 • servicii mai bune oferite de centrele PICAS,
 • corelarea activităților de formare profesională cu nevoile grupului țintă și cerințele pieței,
 • o mai bună promovare a proiectului, a rezultatelor și experienței acumulate.

Scopul întregii activități de cercetare este de a furniza direct sau indirect servicii de calitate și în conformitate cu necesitățile grupului țintă.

Imprimare

Evoluția pieței muncii din sectorul de construcții

teamwork_1

Monitorizarea a cinci indicatori privind evoluția pieței muncii, cu focalizare asupra sectorului de construcții, se realizează permanent pe parcursul implementării proiectului. Rezultatele acestei activități sunt livrate sub forma unor rapoarte de monitorizare trimestriale și, complementar, sub forma unor hărți interactive disponibile pe portalul www.picas.ro.

Rolul hărților interactive este de a oferi actorilor interesați, persoanelor din grupul țintă, dar și potențialilor angajatori din sector, un set de date cu privire la evoluția unui sector economic de care sunt direct interesați. Datele statistice furnizate sunt actualizate periodic. Indicatorii monitorizați sunt:

 • Rata șomajului;
 • Numărul locurilor de muncă vacante;
 • Numărul contractelor de muncă noi încheiate în sectorul de construcții;
 • Efectivul salariaților din sectorul de construcții;
 • Autorizații de construire eliberate.

Informații mai detaliate privind evoluția acestor indicatori puteți obține consultând rapoartele trimestriale aici.

 

Imprimare

Monitorizarea pieței muncii din sectorul de construcții

teamwork_1

În cadrul Sub-activității AI.5 - Culegerea datelor pentru stabilirea indicatorilor de monitorizare a tendinţelor pieţei muncii din sectorul de profil sunt monitorizați cinci indicatori statistici specifici pe parcursul a 28 de luni (februarie 2010 - mai 2013). Cei cinci indicatori monitorizați și calculați trimestrial sunt: 

 

 • Rata șomajului;
 • Numărul locurilor de muncă vacante;
 • Numărul contractelor de muncă noi încheiate în sectorul de construcții;
 • Efectivul salariaților din sectorul de construcții;
 • Autorizații de construire eliberate.
Rapoarte de monitorizare:

Imprimare

Anchetă sociologică în rândul grupului țintă

teamwork_1

   Primul din cele două valuri de cercetare cantitativă prevăzute a avea loc în cadrul proiectului PICAS s-a încheiat la finalul lunii august 2011.  Rezultatul unei laborioase munci de teren s-a concretizat într-un raport de cercetare de care se va ține cont în proiectarea activității centrelor PICAS și a serviciilor pe care acestea le vor oferi persoanelor din grupul țintă.

Obiectivele valului I al cercetării calitative au vizat:

 • Cunoașterea problemelor specifice cu care se confruntă grupul țintă;
 • Identificare de  informații ce pot fi utilizate în dezvoltarea centrelor PICAS, a produselor și serviciilor ce urmează a fi oferite;

Activitatea de pregătire a cercetării, culegere a datelor, centralizare și prelucrare s-a desfășurat în perioada mai - august 2011 și a constat în realizarea a 600 de chestionare cu șomeri aflați în evidența AJOFM din județele în care se implementează proiectul PICAS: Alba, Bacău, Brașov, Brăila, București, Buzău, Călărași, Constanța, Galați, Iași, Prahova, Mureș, Neamț,  Sibiu, Suceava și Teleorman. 

Cercetarea a beneficiat de un suport logistic consistent din partea partenerului național (ANOFM) care, prin intermediul experților săi și a accesului oferit la baza de date cu privire la șomeri, a facilitat intervievarea acestora. 

Raport preliminar - ancheta sociologică în rândul grupului țintă

 

Imprimare

Primul val al cercetării calitative la final


teamwork_1

   Primul din cele două valuri de cercetare calitativă prevăzute a avea loc în cadrul proiectului PICAS s-a încheiat la finalul lunii mai 2011.  Rezultatul unei laborioase munci de teren s-a concretizat într-un raport de cercetare de care se va ține cont în proiectarea activității centrelor PICAS și a serviciilor pe care acestea le vor oferi persoanelor din grupul țintă.

Obiectivele valului I al cercetării calitative au vizat:

 • Cunoașterea problemelor specifice cu care se confruntă grupul țintă;
 • Identificare de  informații ce pot fi utilizate în dezvoltarea centrelor PICAS, a produselor și serviciilor ce urmează a fi oferite;

Activitatea de culegere a datelor s-a desfășurat în perioada februarie - mai 2011 și a constat în realizarea a:

 • 10 focus-grupuri cu persoare din grupul țintă (două dintre acestea în București și câte unul în Brăila, Brașov, Coldea, Galați, Iași, Ploiești, Târgul-Frumos și Voluntari);
 • 35 interviuri semi-structurate cu persoane din grupul țintă (București, Ploiești, Brașov, Brăila, Iași și Galați);
 • 15 interviuri semi-structurate cu manageri de companii din sectorul de construcții (București, Ploiești, Brașov, Brăila, Iași și Galați);
 • 10 interviuri semi-structurate cu specialiști în consiliere și medierea muncii din AJOFM (București, Brașov, Galați, Iași);

 

Cercetarea a fost realizată de către o echipă de 6 persoane din care au făcut parte experți în cercetarea socială cu experiență în activitatea de moderare și de interpretare a datelor, dar și responsabili de asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activităților de cercetare în teren.

 

Acțiunile cercetării calitative s-au desfășurat în arealul geografic în care este implementat proiectul PICAS, alegerea locațiilor fiind stabilită în funcție de următoarele criterii:

 • Centre urbane mari în care este probabilă înființarea unui centru PICAS;
 • Localități aflate în vecinătatea unui centru urban mare și care pot furniza public interesat de serviciile centrelor PICAS.

În derularea cu succes a acțiunilor de culegere a datelor din teren, o contribuție deosebit de importantă a avut-o partenerul național al proiectului, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, care s-a implicat atât în procesul de recrutare a persoanelor din grupul țintă cât și în sprijinirea logistică a echipei de cercetare.

Raport de cercetare calitativă - versiunea integrală

Raport de cercetare calitativă - rezumat